JIHOČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELEK A MANAŽEREK

Women in Business

Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru:

Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek

Posláním JAPM je sdružovat podnikatelky a manažerky s cílem vzájemné podpory a vytváření podmínek pro úspěšné profesionální uplatnění žen v naší společnosti. K našim členkám patří vynikající osobnosti Jihočeského kraje. Řada z nich je manažerkami na vyšších pozicích v oblasti bankovnictví, obchodu a služeb a úspěšnými podnikatelkami z různých oborů. Na našich setkáních se scházejí ženy nejen z Českých Budějovic, kde sídlíme, ale i z řady dalších míst.

Ve své činnosti úzce navazujeme na působení Moravské asociace podnikatelek a manažerek (MAPM) a Středočeské asociace manažerek a podnikatelek (STAMP). S těmito partnerskými asociacemi sdílíme řadu projektů a aktivit. Společně také navazujeme kontakty na podobné organizace v zahraničí a zapojujeme se do mezinárodních projektů.

K aktivitám našeho celorepublikového společenství jsme přispěly například projektem „Mentoring“. Nápad jsme představily na celostátní konferenci "Žena - tvůrčí osobnost pro III. tisíciletí" v lednu 2001 a navázaly jsme spolupráci s časopisem Reflex, který poskytl prostor pro dlouhodobou mediální presentaci tohoto projektu. Jedná se o zajímavou metodu jak mohou ženy s bohatou praxí a řadou úspěchů předat své zkušenosti mladým nebo začínajícím podnikatelkám a manažerkám a zároveň získat užitečnou zpětnou vazbu.

V roce 2005 jsme ve spolupráci s GIZ Thayaland a sdružením pro přeshraniční spolupráci "Willkommen Nachbar" vytvořily projekt "Mentoring bez hranic".Mentoring jsme úspěšně využily například v projektu Podnikavé ženy, aneb alternativní způsob řešení nezaměstnaosti žen v Jihočeském kraji, ne jehož realizaci jsme se podílely v letech 2013-2015.

Vzhledem k naší poloze a řadě osobních vazeb jsme v roce 2003 navázaly spolupráci s organizací „Frau in Wirtschaft - FIW" působící v rámci rakouské hospodářské komory v Gmündu a v Linzi. S našimi rakouskými kolegyněmi pořádáme česko-rakouská setkání a konference, na kterých si můžeme předávat osobní zkušenosti, navazovat obchodní kontakty, ale i osobní přátelské vazby. Podobné kontakty již od roku 2004 rozvíjíme také spolupráci s německou organizací podnikajících žen "Wild und Weiblich" se sídlem v bavorském Grafenau.

Naskýtá se i řada dalších nápadů, setkání se zajímavými lidmi a výměna zkušeností. Naším hlavním cílem je nezůstat izolované ve svém pracovním a podnikatelském úsilí a vzájemně se podpořit a inspirovat. Toto poslání mimo jiné naplňujeme i řadou setkání členek v rámci regionu, besedami s lidmi, kteří nám jsou příkladem a inspirací. Rozvíjíme různé vzdělávací a publikační aktivity. K našim nejzajímavějším publikacím patří již tradičně každoroční "Kalendář JAPM" a kniha Stanislavy Neradové "Jsem žena a podnikám, aneb jak se žije jihočeským podnikatelkám".

Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek byla založena podle zákona o sdružování občanů v Prostředních Svincích dne 22.6.2000 a byla registrována dne 10.1.2001 Ministerstvem vnitra ČR, které jí přidělilo IČ 26516934.