JIHOČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELEK A MANAŽEREK

Women in Business

Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru:

Podmínky individuálního členství v JAPM

Pravidla členství v Jihočeské asociaci podnikatelek a manažerek jsou dána platnými stanovami asociace.
V souladu se stanovami JAPM se členkou JAPM může stát každá občanka České Republiky nebo cizinka s trvalým nebo dočasným pobytem v České Republice starší 18ti let, která se zaváže dodržovat povinnosti vyplývající z členství v JAPM. Řádnou členkou se stane na základě doručení písemné přihlášky na adresu JAPM po schválení Radou JAPM a zaplacení členského příspěvku na aktuální období.

Řádná členka JAPM má právo:

 • volit a být volena do orgánů JAPM a navrhovat jiné řádné členky nebo representanty kolektivního člena do orgánů JAPM.
 • zúčastnit se shromáždění JAPM.
 • aktivně se podílet na činnosti JAPM.
 • podávat iniciativní návrhy ke zkvalitnění činnosti.
 • být přednostně zařazena do pořádaných kurzů a využívat zařízení JAPM.
 • požádat o pomoc při hledání zaměstnání.
 • využívat informační fondy JAPM.

Řádné členky JAPM mají za povinnost:

 • dodržovat stanovy JAPM.
 • platit členské příspěvky ve výši stanovené platným příspěvkovým řádem schváleným shromážděním JAPM,
 • jednat ve shodě s posláním a cíli JAPM.

Členské příspěvky

 • Shromáždění členek JAPM dne 25. 2. 2013 stanovilo výši členského příspěvku na 500,-Kč/rok.
 • Členský příspěvek platí pro ten kalendářní rok, ve kterém byl zaplacen.

Členské příspěvky můžete zaplatit na účet Jihočeské asociace podnikatelek a manažerek – JAPM vedený u eBanky, pobočka České Budějovice, č.ú. 20000622/5500. Jedná se o transparentní účet, který umožňuje každé člence JAPM náhled na všechny zde provedené transakce. Do poznámky, prosím, uveďte Vaše jméno a příjmení.
Doklad o zaplacení Vám vystavím na požádání.
Děkujeme Vám za přízeň, kterou k naší asociaci chováte, a těšíme se na realizaci našich společných aktivit.