JIHOČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELEK A MANAŽEREK

Women in Business

Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru:

Inspirujeme ženy k podnikání

Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00432
Období realizace: 1. 12. 2012 – 30. 11. 2014
Žadatel: Erudico s.r.o.
Partneři projektu: Wild & Weiblich - Unternehmerinnen im Dreiländereck Bayern-Böhmen Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek
Projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnout prostřednictvím přenosu dobrých zkušeností německého partnera českým podnikatelkám možnost přístupu k novým podnikatelským ideám, zdrojům inovací a dat potřebných pro úspěšné podnikání. Přínosem bude taktéž poskytnutí inspirace a díky nástrojům skutečně fungujícím v německém prostředí podpora sebevědomí podnikatelek v ČR a dodat jim ten správný impuls pro start podnikání. Propojení zkušeností českého a zahraničního partnera umožní přenos know-how a především možnost získat pozitivní zkušenosti ze skutečných příběhů úspěšných žen - podnikatelek. Projekt přenosu dobrých zkušeností a sdílení know-how se zahraničním partnerem bude mít dopad na ženy začínající podnikání. Prostřednictvím působení neziskových organizací a Úřadů práce dojde k rozšíření přenesených inovací do praxe. Cílem projektu je především podpořit nárůst žen-podnikatelek představením inovativních strategií a trendů uplatňovaných v zahraničí a spolu s tím zvýšit povědomí o inovacích v podnikání a posílit sebevědomí těchto žen a dát jim tak impuls k zahájení vlastního nezávislého podnikání. Na základě analýzy situace v ČR, komparace se zahraničím a následného využití pozitivních přístupů bude vypracována metodika přenosu dobrých zkušeností. Smyslem aktivit projektu je poskytnout ucelený pohled na danou problematiku, mimo jiné prostřednictvím příkladů dobré praxe ze zahraničí, a tím následně napomoci pozitivně ovlivnit vývoj situace žen- podnikatelek v ČR.

esf eu oplzz Podporujeme horizontal CMYK